ΚΙΝΗΜΑ “ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ

 www.afistemenaziso.gr

Συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών και η «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος» (ΑΣΠΕ). Σκοπός του είναι η προώθηση του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής από τη σύλληψή της και η προάσπιση των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού. Ενώ παράλληλος σκοπός είναι και η αποτροπή των Εκτρώσεων μέσω της σωστής ενημέρωσης.

E-mail: info@afistemenaziso.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!