Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.pefip.gr, και περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΠΕΦΙΠ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

            Το φιλανθρωπικό Σωματείο που στηρίζει υλικά και ηθικά Πολύτεκνες και Υπερπολύτεκνες Οικογένειες, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο Π.Ε.ΦΙ.Π., που εδρεύει στην οδό Ακαδημίας 78Δ, 10678 Αθήνα, σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή σας στο μητρώο του Σωματείου, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Π.Ε.ΦΙ.Π., σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Σκοπός επεξεργασίας

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ζητά και λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τους κάτωθι λόγους:

• Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου τού Σωματείου, τη γνωστοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων του, και σε κάθε είδους συναλλαγής σας με την Π.Ε.ΦΙ.Π.
• Την προώθηση του Φιλανθρωπικού Έργου της ΠΕΦΙΠ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Κατηγορίες δεδομένων, πηγές δεδομένων και χρήση αυτών

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:

  • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies της ΠΕΦΙΠ εδώ.
  • πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος.
  • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης του ιστότοπου.
  • πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας.
  • πληροφορίες όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε για να δημιουργήσετε συνδρομές στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και σε ενημερωτικά δελτία (newsletters).
  • – πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.
  • τις πληροφορίες που παράγονται κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
  • τις πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας με σκοπό την δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα χρήστη, τις εικόνες προφίλ και το περιεχόμενο των αναρτήσεων σας.
  • πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων.
  • οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που μας στείλετε.

Έχετε υπόψη σας, πως πριν αποκαλύψετε σε μας τα προσωπικά στοιχεία άλλου προσώπου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου τα οποία δίδονται μέσω αυτών ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές, δηλαδή για:

– να εξατομικευτεί ο Διαδικτυακός Τόπος για τους χρήστες προκειμένου να παρέχεται βέλτιστη εμπειρία χρήσης και να απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
– να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών σε τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
– να είναι δυνατή η διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας
– να είναι δυνατή η διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών
– να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες, που έχοντας δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν ενημέρωση τόσο για τα νέα του Συλλόγου, όσο και για τυχόν δράσεις και έκτακτες παροχές προς πολύτεκνες οικογένειες.
– να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα.

Νομική βάση επεξεργασίας

            Νομική βάση της επεξεργασίας είναι κατά κανόνα η δική σας συγκατάθεση, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ειλικρινούς και κατανοητής ενημέρωσης. Οι επεξεργασίες εξυπηρετούν τη συμμόρφωση της Π.Ε.ΦΙ.Π. με έννομες υποχρεώσεις της, όπως την έκδοση αποδείξεων δωρεών, καθώς και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, και τέλος τη διαφάνεια του φιλανθρωπικού της έργου.

Χρόνος τήρησης

Ειδικά για τον Ιστοτόπο www.pefip.gr,  διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με δωρεές προς το Σύλλογό μας, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική νομοθεσία, στατιστικοί λόγοι και για λόγους διαφάνειας).

Αποδέκτες δεδομένων

Κατά την άσκηση της Φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Συλλόγου, την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του, καθώς και στις περιπτώσεις που η Π.Ε.ΦΙ.Π. είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι κατωτέρω:

Α΄. Οι υπάλληλοι του Συλλόγου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για:

• την αξιολόγηση των αιτημάτων σας

• την επικοινωνία με Πολύτεκνες Οικογένειες, υποστηρικτές του έργου του Σωματείου, συνεργάτες του Συλλόγου

• την εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο (π.χ. έκδοση αποδείξεων είσπραξης δωρεάς).

•Την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων του Σωματείου

Β΄. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τού Συλλόγου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ή εν μέσω δικαστικής διαμάχης.

Γ’.  Τρίτους Φορείς στους οποίους η ΠΕΦΙΠ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (ενεργούντες είτε υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία είτε υπό την ιδιότητα του υπευθύνου ή από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ιστότοποι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.
Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

          Η Π.Ε.ΦΙ.Π. εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ΠΕΦΙΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό Τόπο της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

            Υλοποιούμε ένα όσο δυνατόν ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης προς το νέο Γενικό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας, και βασιζόμενοι σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να απαντάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σε δικά σας αιτήματα που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 προβλέπει ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων). Έτσι, ως υποκείμενα, μπορείτε να μας ζητήσετε:

Α΄. Να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο, χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης).
Β΄. Να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης).
Γ΄. Να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής).
Δ΄. Να αναστείλουμε την επεξεργασία:
• ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων,
• εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή)
• όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας, και
• για όσο χρονικό διάστημα παραμένει υπό αμφισβήτηση αν οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για την παύση της επεξεργασίας.
Ε΄. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ΣΤ΄. Να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη μορφή (συνήθως αρχεία κειμένου ή λογιστικού φύλλου), καθώς και να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
Ζ΄. Να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη γραμματεία της Π.Ε.ΦΙ.Π., Ακαδημίας 78Δ, 10678 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pefip.gr. Το Σωματείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Σωματείου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε στις 12/3/2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.