ΔΙΕΤΕΣ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ (1932-+4. 6. 2014).