«Το μικρό Διαζύγιο» (Π. Μ. Σωτήρχου, ΔΙΗΓΗΜΑ).

untitled