Γράφει Υπερπολύτεκνος Καθηγητής Πολυτεχνείου για την άγρια και άδικη φορολογία των Πολυτέκνων.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ1(Αναδημοσιεύεται από το Περιοδικό μας «Ελληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», αρ. τεύχ. 136 / 2012, σελ. 15-16).