1η Οκτωβρίου 1969: ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ της Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΦΙΠ

(Αναδημοσιεύεται από το Περιοδικό μας «Ελληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», αρ. τεύχ. 136 / 2012, σελ. 5-6).