«Από το 2004 και μετά: Η αύξηση του πληθυσμού της Χώρας οφείλεται αποκλειστικά στις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες»! (Μανόλης Δρεττάκης, εφημ. ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 2. 9. 2012).

drettakis2