«Μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός την περίοδο 2004-2010 σε 46 από τις 54 Νομαρχίες της Χώρας»! (Μανόλης Δρεττάκης, εφημ. ΕΞΠΡΕΣ, 22. 9. 2012).

«Μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός την περίοδο 2004-2010 σε 46 από τις 54 Νομαρχίες της Χώρας»! (Μανόλης Δρεττάκης, εφημ. ΕΞΠΡΕΣ, 22. 9. 2012).