Ο πιο ισχυρός κρίκος…!

…..Πιο ισχυρός κρίκος από τα παιδιά 

δεν υπάρχει στον οικογενειακό βίο.

Αυτά συνδέουν τις ψυχές των συζύγων.

Αυτά απαλύνουν τις πικρίες.

Αυτά σκορπούν στο σπίτι τον ήλιο.

Αυτά είναι το αηδόνι το μελωδικό, 

που τραγουδάει στην θερμή φωλιά

τα αγαθά της οικογένειας!

(Από το βιβλίο: Μητροπολίτου Νίκαιας, κυρού Γεωργίου Παυλίδη, “Σπασμένοι Κρίκοι- Το δράμα των διαζυγίων”. Πηγή: http://otanstelneienapaidi.blogspot.gr
Αναδημοσίευση από το Περιοδικό μας  “Ελληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” (Ε.Π.Ο., τ. 111/2006, σελ.40-οπισθόφυλλο. Ολόκληρο, όπως και το τεύχος 110/2006, είναι ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο ΔΙΑΖΥΓΙΟ).