Γράφουν παλαιοί ΑΠΟΔΗΜΟΙ Φίλοι μας για την πολύπλευρη ΚΡΙΣΗ της Πατρίδας μας καί ΣΥΜΠΑΣΧΟΥΝ… έμπρακτα.

gramma aystralia

Από το Περιοδικό μας Ε.Π.Ο., αρ. 134/2012, σελ. 12.