Το σύμβολο και το λογότυπό μας

Το ΣΥΜΒΟΛΟ της Π.Ε.ΦΙ.Π.poylia

Το ΛΟΓΟΤΥΠΟ μας

      

    Π.Ε.ΦΙ.Π.

Π. = ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Ε. = ΕΝΩΣΗ

ΦΙ. = ΦΙΛΩΝ (ΤΩΝ)

Π. = ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ