Το σύμβολο και το λογότυπό μας

Το ΣΥΜΒΟΛΟ της Π.Ε.ΦΙ.Π.poylia

Το ΛΟΓΟΤΥΠΟ μας

   Π.Ε.ΦΙ.Π.logo1

    Π. = ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

    Ε. = ΕΝΩΣΗ

    ΦΙ. = ΦΙΛΩΝ (ΤΩΝ)

    Π. = ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ